Visita


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

_isita

via_ar

_ave

a_busto

a_becedario

ver_a

_evar

bo_ar

_ino

_arbanzo

maravi_a

ba_o

_anco

_arabe

_o

ba_ca

_iejo

nava_a

ani_o

ab_irse

bar_a

traba_ar

antea_er

vola_

_arco

ve_etal

calzonci_o

aga_ar

_arriga

abe_a

atrope_ar

ama_illo

_estir

alme_a

a_er

amo_

_ata

an_ina

chi_ar

Ando_a

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

albarico_e

_abanico

lu_bre

apro_imar

avan_ar

_ucha

no_bre

e_carbar

avestru_

_adivinar

aco_pàñar

e_coba

e_ivocarse

a_orrar

alfo__bra

e_tranjero

adivinan_a

_alcantarilla

i_visible

e_cultor

_inientos

_alfabeto

i_vernal

e_cupir

cal_ado

_orrible

bo_ba

e_plorador

_asa

_altillo

bo_bero

e_quí

ca_ador

_ondo

i_vasión

e_quina

_ebo

_anzuelo

ca_biar

e_tablo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

o-ó

bast_n

e-E

_va

o-ó

vag_n

f-F

_abián

e-é

cascab_l

a-A

_rdilla

a-á

tobog_n

b-B

_ar

a-á

s_bana

p-P

_ontevedra

i-í

sub_r

b-B

_arrio

a-á

silb_r

b-B

_atalla

e-é

clav_l

l-L

_érida

o-ó

tibur_n

b-B

_elén

a-á

chav_l

c-C

_ataluña

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info