Vino


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

__ino

__alleta

apo__ar

a__astrar

__estir

__erra

torti__a

a__imar

__aston

__ol

bo__o

ba__ato

__icicleta

__itarra

desa__unar

bibe__ón

__ender

__abón

bombi__a

a__uga

__orrar

__oven

in__ección

ce__eza

__olsa

para__ero

ca__e

ba__a

__aso

pio__o

came__o

ba__er

cla__el

ca__a

ma__úscula

cucha__a

cor__ata

desa__e

ca__ar

ga__abato

 

 

 

 

 

 

 

 

c – z – qu

h – nada

m – n

s – x

__apato

__ablador

alfo__bra

apro__imar

__eleste

__ada

bo__ba

e__carbar

__oche

__adivinar

e__flaquecer

e__coger

man__ana

__alfabeto

e__friar

e__plorador

pla__a

__erida

bo__bón

e__cupir

__eso

__ampolla

e__vase

e__pacial

par__e

__ígado

ca__pana

e__tranjero

feli__itar

__istoria

ca__po

e__quina

ma__eta

__aquella

e__venenar

e__tampa

adivinan__a

__arrancar

e__viar

e__aminar


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

 Acentos

Mayúsculas

 (e-é)

proced_ncia

(B – b)

__elén

 (a-á)

abund_ncia

(A – a)

__rdilla

 (o-ó)

salvaci_n

(B – b)

__olonia

 (a-á)

olvid_r

(B – b)

__arrio

 (o-ó)

perd_n

(B – b)

 __orracho

 (e-é)

sacram_nto

(J – j)

__esús 

 (e-é)

aut_ntico

(C – c)

__orreo

 (o-ó)

relaci_n

(M – m)

 __aría

 (a-á)

amist_d

(P – p)

 __ulgarcito

 (o-ó)

coraz_n

(M – m)

__edalla 

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info