Vinagre


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

_inagre

cora_e

zancadi_a

_abo

_añador

cru_ir

reji_a

Montse_at

_ioleta

dili_encia

alca_ata

_ampa

_elero

diri_ir

patru_a

maca_ón

_erruga

e_e

asti_a

_atón

a_rigo

ele_ir

atala_a

ga_ote

a_rir

enco_er

ave_ana

_ebaja

_ayamos

equipa_e

be_ota

ga_a

ad_erbio

exi_encia

_ugo

_ecambio

transcri_ir

fin_ir

bocadi_o

reco_er

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

andalu_

_octavo

se_brar

e_calar

barni_

pro_ibir

ca_pesino

e_pulsar

ad_irir

_aber

i_vencible

e_tender

codorni_

_echaste

co_bate

e_calerilla

_edar

_arías

co_bustible

e_trañar

me_cla

_azle

co_venir

e_belto

porta_o

_ubiera

lo_briz

ine_perto

_ieto

_abajo

co_vivir

e_cafandra

man_ano

a_ora

co_vocar

e_uberancia

ata_e

_agresivo

dese_barcar

e_terno

 Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

i-í

polis_laba

b-B

_eatriz

u-ú

p_blico

b-B

_ondad

e-é

pu_blo

v-V

_irgen

i-í

viol_n

c-C

_aracalla

e-é

tej_r

d-D

_irector

i-í

geometr_a

a-A

_lbacete

a-á

_gil

á-Á

_lvarez

o-ó

ejercici_

v-V

_erano

e-é

ej_rcito

a-A

_mérica

e-é

g_nero

t-T

_elevisión

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info