Verde


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v g-j-gu-gü ll-y r-rr
_erde anti_edad be_a a_dilla
be_é dibu_ar ba_ena a_astrar
_entilador ca_a ba_eta _ubio
_estia ci_eña bo_o a_odillar
_ender co_ín _ema _osa
_igote co_o bombi_a a_oz
_einte hala_o bote_a _odilla
_oda con_unto apo_ar ate_izar
_aso deba_o came_o baila_
_olsa desa_e carti_a ba_ato
c-z-qu-k h-nada m-n s-x
zipi_ape _ogar e_volver e_aminar
_eja _aquella ca_po e_tantería
_eleste _aquí e_vejecer e_torbar
chi_illo _ígado co_ba e_tampa
_iervo _arrasar co_vento e_pecial
_ince _erida tra_poso e_plosión
_uaderno _arremeter co_vidar e_coger
esfuer_o _aulas cu_pleaños se_to
regali_ _ada e_pezar e_to
feli_es _avenida e_fadar de_carado

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos Mayúsculas
a-á felicit_r b-B _orracho
a-á l_piz b-B _lancanieves
i-í l_quido c-C _aballo
a-á br_sa c-C _alle
a-á brinc_r l-L _lorente
e-é am_n c-C _astillo
i-í horqu_lla c-C _hile
e-é and_n c-C _heste
a-á hor_rio f-F _útbol
a-á _nimo c-C _hipre
 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info