Vagón


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

__agón

__amo

jo__a

co__er

__orrar

__uan

__uvia

__elleno

__acuna

__ol

mani__ar

cosco__ón

casca__el

fue__o

marti__o

cucha__a

ca__ar

le__ía

mau__ar

de__ibar

to__ogán

pá__ina

ma__onesa

discu__ir

chi__ato

__ía

nati__las

flo__es

te__eo

pá__aro

ma__úscula

encie__o

cla__o

para__ero

meji__a

ga__abato

cor__ata

pi__ama

mesi__a

__ebaño

 

 

 

 

k – qu – z – c – d

h – nada

m – n

s – x

__iniela

__arreglar

bo__bón

e__colar

cabe__a

__ermana

i__ventar

e__clusivo

__itar

__arrancar

ho__bre

e__condite

re__o

__igo

i__vestigador

e__copeta

tan__e

__istoria

a__bulancia

e__cepto

ve__ino

__apellido

i__vitar

e__critor

__apato

__ombro

lá__para

e__aminador

__ig zag

__ampolla

li__piar

e__cuchar

__ebolla

__ormiga

e__vasador

e__cuadra

__aragozano

__almorzar

sie__pre

e__perimento


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(a – á) 

b__scula

(J – j)

__orge

(a – á)

b__se

(Ll – ll)

__obregat

(i – í)

bat__n

(C – c)

__arro

(e – é)

bed__l

(M – m)

__arta

(u – ú)

bet__n

(S – s)

__oria

(e – é)

biciclet__ro

(M – m)

__edalla

(o – ó) 

bid__n

(M – m)

__illán

(u – ú)

champ__

(L – l)

__unes

(a – á) 

bostez__r

(P – p)

__rimavera

(o – ó) 

bot__n

(E – e)

__nero

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info