Vacación


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

__acación

__eométrico

Caraca__a

a__uga

__osque

ima__en

cón__uge

__omper

__ago

maquilla__e

cuarti__a

a__ojo

__orde

mar__en

cuchi__a

__osquilla

__aler

mensa__e

cu__o

a__imar

__aliente

olea__e

e__o

__umor

__ola

ori__en

embe__ecer

se__ar

__egetal

paisa__e

__e__é

sie__a

__obo

__eografía

empo__ón

soco__o

__ela

pluma__e

fa__a

__egla

 

 

 

 

k – qu – z – c

h – nada

m – n

s – x

__inientos 

__abía bebido

i__vento

e__finge

aprendi__

__échate

legu__bre

e__osfera

__itanieves

__abía dicho

li__bo

é__ito

es__uela

__echaron

co__vertir

e__pabilado

pe__es

__abría caído

me__brillo

e__pectación

Sánche__

__echarás

tra__pa

e__pectáculo

__apatería

__ace

tra__vía

e__periencia

traslu__

__echar

alu__no

e__pía

__ielo

__acerme

i__noble

e__pinilla

velo__

__a cerrado

a__nistía

e__plicar


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(a – á) 

elev__r

(S – s)

__ábado

(o – ó) 

embri__n

(J – j)

__ulio

(o – ó) 

escob__n

(B – b)

__ernabé

(u – ú)

esdr__jula

(B – b)

__lanco

(a – á) 

estall__r

(B – b)

__las

(u – ú)

Mosc__

(B – b)

__ogotá

(a – á) 

f__cil

(N – n)

__ave

(a – á) 

Fern__ndez

(C – c)

__ádiz

(o – ó) 

fer__z

(R – r)

__atón

(u – ú)

ferrob__s

(C – c)

__astellón

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info