Observación


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v – w

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

o__servación

presti__io

arro__ar

aba__otar

__indows

pasa__e

chanchu__o

a__iero

triun__iro

le__anía

atra__ente

__adiactivo

__íblico

ontolo__ía

pe__izco

go__ión

mo__ilidad

li__a

pro__ectar

__ebosar

__icéfalo

bilin__ismo

radio__ente

oto__ino

cla__e

a__etreo

vaini__a

__ecoveco

su__director

ál__ebra

visi__o

__eflexivo

so__eranía

__eneratriz

ahu__entar

pró__oga

__iga

__azmín

__acer

__elativo

 

 

 

 

 

 

 

 

k – qu – z – d

h – nada

m – n

s – x

par__e

__abastecer

bo__ba

e__perimentar

__ijada

__idroavión

ba__bú

e__cabroso

__irófano

__ipermercado

i__variable

e__candinavo

To__io

__imprevisto

cara__bola

e__tradicción

fa__ir

__ipócrita

e__boscada

e__ladrón

dedu__co

__abarcar

i__versión

e__cuálido

__apato

__oxácido

penu__bra

e__talactita

__iebra

a__ondar

si__biosis

e__hausto

po__a

__ormigón

i__verso

e__tratagema

matri__

resta__urar

ti__bal

e__conde


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(a – á)

f__cilmente

(A – a)

__lberti

(i – í)

constru__r

(D – d)

__ióxido

(a – á)

estudi__is

(H – h)

__omero

(e – é)

virr__y

(V – v)

__ocación

(i – í)

S__xto

(A – a)

__rgel

(u – ú)

b__scalo

(D – d)

__anubio

(i – í)

bater__a

(T – t)

__ áblex

(i – í)

varon__l

(E – e)

__steban

(a – á)

Su__rez

(V – v)

__atio

(i – í)

Bulgar__a

(T – t)

__óxico 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú| Palabras |®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info