Llevar


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

lle__ar

dili__encia

ventani__a

po__a

lo__o

diri__ir

senci__o

__abo

lum__re

e__e

__egua

Montse__at

mara__illa

ele__ir

bolsi__o

__ampa

mue__le

emer__er

__eso

maca__ón

na__aja

enco__er

a__í 

__atón

ne__ar

equipa__e

__ogur

ga__ote

nom__re

esque__e

zancadi__a

__ebaja

nu__e

exi__encia

alca__ata

ga__a

ol__idar

fin__ir

Ama__a

__ecambio

 

 

 

 

k – qu – z – c

h – nada

m – n

s – x

__eso

__a nadar

dese__bocar

e__cafandra

delgade__

__arás

eje__plo

e__uberancia

die__

__a subir

e__bobar

e__calofrío

disfra__

__a tus tíos

e__borrachar

e__terno

emperatri__

__agamos

e__budo

e__camoso

__uaderno

__a ver

e__butido

é__tasis

feli__

__a comido

e__pacar

e__cándalo

__ero

__echaban

e__viudar

e__pulsión

liquide__

__echabas

e__patar

e__caparate

lu__

__acíamos

e__pleado

e__ageración


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(o – ó) 

cat__lico

(J – j)

__ueves

(a – á) 

champ__n

(I – i)

__nvierno

(e – é)

bist__c

(M – m)

__ayo

(o – ó) 

chapuz__n

(A – a)

__lbacete

(e – é)

chimpanc__

(A – a)

__gosto

(o – ó) 

ch__fer

(D – d)

__irector

(a – á) 

cobij__r

(A – a)

__lvarez

(a – á) 

comp__s

(A – a)

__mérica

(a – á) 

cost__l

(A – a)

__ntón

(a – á) 

cr__neo

(T – t)

__elevisión 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|
®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info