Libro

 

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

li_ro

pá_ina

ma_úscula

_eja

lo_o

_ía

meji_a

_ija

mue_le

pá_aro

mesi_a

cucha_a

ne_ar

para_ero

ma_or

de_ibar

nu_e

pi_ama

pae_a

discu_ir

ol_idar

pin_ino

papi_a

flo_es

pa_o

pio_o

pasi_o

encie_o

pol_o

ra_a

pa_aso

ga_abato

tra_ieso

ro_o

pe_ejo

_ebaño

_acación

ti_eras

plati_o

ga_afa

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

zis_ás

_almorzar

lá_para

e_cribir

_umo

_ospital

li_piar

e_plicación

_ero

_otel

e_vasador

e_cobazo

actri

_abuelo

sie_pre

e_istencia

ta_illa

_umedad

so_bra

e_colar

pin_a

_obedecer

ta_bor

e_clusivo

trá_ea

_abitación

e_flaquecer

e_condite

_ambullir

_uva

tie_po

e_copeta

yun_e

zana_oria

tó_bola

e_cepto

disfra_

_allá

tra_polín

e_critor

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

u-ú

br_jula

p-P

_ulgarcito

i-í

lar_nge

r-R

_oberto

a-á

asombr_r

t-T

_eruel

e-é

arc_n

t-T

_oalla

i-í

homil_a

t-T

_oledo

a-á

horch_ta

v-V

_iernes

a-á

_ngulo

v-V

_olante

o-ó

horiz_nte

y-Y

_olanda

a-á

_ncora

z-Z

_aragoza

a-á

host_l

l-L

_eyenda 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info