Gabardina


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

ga__ardina

vira__e

ra__o

ocu__ir

equi__ocarse

ali__erar

se__o

oliva__

glo__o

aluniza__e

semi__a

paja__aco

jara__e

cerra__ería

__a__o

escu__ir

di__ertido

co__er

servi__eta

pe__eza

la__rador

conser__ería

si__a

pe__la

la__ar

cora__e

sombri__a

fa__ocarril

li__reta

corre__ir

su__o

pilla__

li__ro

cru__e

torni__o

piza__a

lla__e

cru__ir

torti__a

place__

 

 

 

 

k – qu – z – c – d

h – nada

m – n

s – x

Beatri__

__a ciegas

ca__pesino

e__plosivo

__ilogramo

__e servido

i__vencible

e__carabajo

cáli__

__a comer

cha__bergo

e__presión

__aserón

__a correr

co__bate

e__calar

cicatri__

__e hecho

co__bustible

e__pulsar

cere__a

__a gatas

co__venir

e__tender

codorni__

__a jugar

lo__briz

e__calerilla

co__

__ayamos ido

co__vivir

e__trañar

cru__

__a medias

co__vocar

e__belto

pe__eño

__as llegado

dese__barcar

ine__perto


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(a – á) 

c__ncer

(M – m)

__iércoles

(i – í)

cand__l   

(O – o)

__toño

(a – á)

c__ntaro

(M – m)

__arzo

(o – ó) 

carac__l

(V – v)

__iernes

(a – á) 

car__cter

(V – v)

__olante

(o – ó) 

carb__n

(Y – y)

__olanda

(a – á) 

c__rcel

(Z – z)

__aragoza

(a – á) 

carnav__l

(A – a)

__bril

(o – ó) 

caser__n

(A – a)

__dán

(a – á) 

c__si

(A – a)

__djetivo





 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|





®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info