Fábula


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

fá_ula

espa_eti

fa_a

en_ojecer

festi_o

falan_e

flequi_o

fe_ocarril

fi_ra

_eología

guiriga_

guita_a

flexi_ilidad

_ión

peladi_a

_adioyente

gar_anzo

pela_e

Go_a

_ebuznar

pa_o

re_ional

pe_iza

te_eno

pue_lo

re_la

Sevi_a

_ezo

reci_ir

re_illa

le_enda

te_ible

relie_e

reli_ión

plati_o

_incón

re_álida

ri_a

pi_ar

To_evieja

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

fi_ión

re_usar

e_voltorio

e_calera

pa_

re_ír

fia_bre

e_agerar

_imono

Sa_ara

ga_berro

e_casez

redu_ir

_undimiento

ree_bolso

e_colta

reli_ia

Ma_ón

i_variable

e_cremento

revalori_ar

_oscuridad

li_piar

e_tado

ros_ón

_onrar

i_vencible

e_cuchar

se_ión

_orror

li_bo

e_istencia

Ibi_a

_imbécil

i_vitar

e_curridizo

i_eberg

_ospedar

co_pás

e_pedición

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

a-á

f_brica

e-E

_spaña

a-á

f_cilmente

e-E

_spantar

u-ú

ferrob_s

f-F

_ilipinas

o-ó

ferv_r

g-G

_lobo

e-é

f_rtil

g-G

_uipuzcoa

e-é

fi_bre

f-F

_ebrero

i-í

filolog_a

s-S

_abadell

i-í

fing_r

s-S

_ábado

i-í

fr_volo

s-S

_antillana

e-é

geom_trico

s-S

_antidad 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info