Estabilidad 


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v – w

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

esta__ilidad

filolo__ía

arru__ar

aca__ear

graní__oro

paisa__ista

gui__otina

ba__oco

nausea__undo

mudé__ar

Ba__eu

__ebelión

o__tener

morfolo__ía

pe__izcar

mazmo__a

bi__liófilo

ma__estad

__odo

__econversión

ci__ilidad

pira__ismo

__uxtapuesto

pa__icida

__ípedo

arbitra__e

vasa__o

__eflexión

posesi__o

apo__eo

Versa__es

__eivindicar

so__eranía

__eosinclinal

__oga

te__orismo

__igor

__uzgado

gua__abo

__elevo

 

 

 

 

k – qu – z – d

h – nada

m – n

s – x

bún__er

__arrabal

a__biente

e__terminar

mez__ita

__idraúlico

ca__brico

e__cabullirse

__ilo

__iperespacio

i__verosimil

e__caño

__árate

__impecable

colu__pio

e__ógeno

__iste

__ipotenusa

ni__bo

e__ministro

reli__ia

__urbano

i__vertir

e__plendor

Yor__

__ovino

ru__ba

e__talagmita

vol__ete

__uerto

techu__bre

e__hibición

die__mo

an__elo

i__fierno

e__tratégico

velocida__

pro__eza

zo__bi

e__director


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(i – í)

l__citamente

(A – a)

__lberto

(i – í)

atribu__r

(H – h)

__ exágono

(a – á)

cambi__is

(Z – z)

__urbarán

(a – á)

Paragu__y

(V – v)

__isón

(a – á)

t__xi

(V – v)

__enezuela

(o – ó)

pidi__me

(H – h)

__enares

(i – í)

afon__a

(P – p)

__elvis

(o – ó)

vect__r

(V – v)

__ivaldi

(e – é)

F__lix

(V – v)

__ereda

(a – á)

botic__rio

(V – v)

__isigodo

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info