Espabilado


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

espa_ilado

_ana

fa_ecer

paja_aco

fa_uloso

_eológico

ganchi_o

_aíl

gara_ato

re_aliz

pa_aso

_ebuscar

pa_imento

re_a

pe_izcar

te_emoto

re_elión

ru_ir

rosqui_a

_evolver

redo_lar

sabota_e

ma_a

te_orismo

rele_o

sar_ento

ma_or

_ezar

res_alar

ti_eras

va_e

Te_uel

resol_er

traba_ar

ma_úscula

verdu_a

respeta_le

verdu_o

vasa_o

mata_atas

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

gan_úa

re_ivindicar

e_rojecido

e_calofrío

_ince

rube_ola

e_volver

e_alumno

redu_ión

Sa_agún

ro_per

e_caso

rigide_

_undir

ru_ba

e_condite

Igna_io

_imagen

i_vasión

e_cursión

i_quierdo

Ma_oma

ti_bal

e_amen

lápi_

_otoño

lu_bre

e_cudo

le_tivo

_orario

i_ventar

e_istir

mosta_a

_ospital

legu_bre

e_curridor

Mur_ia

_imaginario

i_voluntario

e_pediente

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

o-ó

es_fago

f-F

_abián

a-á

f_cil

g-G

_ibraltar

a-á

flexion_r

g-G

_irasol

o-ó

flexi_n

g-G

_iménez

i-í

geometr_a

p-P

_abellón

a-á

ger_nio

p-P

_ablo

i-í

groser_a

m-M

_arzo

a-á

par_bola

r-R

_ubén

e-é

pret_xto

r-R

_ubio

u-ú

patr_lla

s-S

_abiñánigo

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info