Entrevista


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad. 

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

entre_ista

_allo

gui_otina

en_ejado

ga_ilán

_eografía

papi_a

ga_afón

gra_e

_usano

pararra_os

pa_ed

Pa_lo

para_e

parri_a

pa_icida

pro_echo

sumer_ir

se_o

_adiólogo

prover_io

sur_ir

mu_

_ecambio

reacti_ar

tatua_e

ladri_o

ta_áqueo

re_aja

te_er

neo_orquino

_ojizo

remo_er

ven_anza

orgu_o

_osa

re_erdecer

venda_e

ori_a

veni_

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

parali_ar

pro_ibir

e_vasador

e_cabroso

putrefa_ión

_urtar

e_yesar

e_ageración

_ebrar

mal_echor

ta_bor

e_capar

_izás

_orquesta

techu_bre

e_clavitud

sele_tivo

_onestidad

i_vertebrado

e_cepto

va_una

_orquilla

i_posible

e_ceso

Velá_quez

_otel

i_vestigador

e_corpión

vi_toria

_impulsivo

i_pregnar

e_haustivo

_onvivir

_oz

lá_para

e_cultor

profundi_ar

_ucha

co_venir

é_ito

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

i-í

enfermer_a

g-G

_obernar

a-á

equil_tero

g-G

_odoy

a-á

fug_z

g-G

_orra

i-í

fruter_a

g-G

_onzález

a-á

pais_je

d-D

_omingo

i-í

pa_s

n-N

_oviembre

a-á

p_n

r-R

_oma

a-á

Panam_

r-R

_omería

i-í

parabr_sas

t-T

_iovivo

i-í

Par_s

v-V

_enezuela

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú |

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info