Entrañable


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

entraña_le

_allina

ensa_ar

En_ique

ga_eta

_eodesia

gru_a

ente_ar

gra_adora

_ía

Paragua_

ga_afa

Guadalqui_ir

para_ero

peri_a

_adiactivo

pese_re

perple_o

ra_o

_azón

preca_er

potin_e

rodi_a

To_elavega

preferi_le

prefi_o

servi_eta

_ocío

pre_enir

sinver_enza

jerse_

_odaje

re_año

traba_o

jerin_illa

ve_dad

retro_isor

tra_abolas

laca_o

is_aelita

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

pe_uña

perme_able

e_fermedad

e_cabeche

par_e

pre_istoria

e_vase

e_acto

po_o

pro_eza

sí_bolo

e_caño

preco_

_uracán

lá_para

e_cenario

_edar

_ablar

i_verso

e_cepción

_itar

_orno

i_par

e_cesivo

rea_ión

_ermoso

i_vierno

e_copeta

psi_iatra

_ornillo

i_portante

e_halar

va_ante

_iceberg

co_validad

e_culpir

ve_ino

_ostal

co_vencer

e_currir

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

o-ó

e_lico

g-G

_allur

i-í

gr_to

g-G

_obernador

u-ú

gr_a

g-G

_uadalupe

o-ó

parad_ja

s-S

_ábado

a-á

p_rrafo

o-O

_ctubre

i-í

perf_l

r-R

_oberto

o-ó

peri_dico

r-R

_obusto

i-í

pest_llo

s-S

_éptimo

o-ó

poblaci_n

s-S

_ergio

a-á

port_til

s-S

_ervicio 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info