Enhorabuena


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

enhora_uena

farin_e

fa_o

en_oscar

fa_or

fora_ido

fo_eto

peti_ojo

perce_e

foto_énico

fra_

pi_enaico

pi_ote

_abardina

pati_a

piza_a

po_re

_eneral

pro_ectar

ca_a

posesi_o

patina_e

punti_a

po_a

pro_abilidad

para_ismo

sa_a

_aíz

pri_ado

porcenta_e

semi_a

_ecabar

sa_io

pú_il

ta_o

reco_er

pro_isional

relámpa_o

pa_aso

_ecoveco

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

fa_ir

pi_ojo

e_friar

e_carabajo

fa_

po_ético

e_venenar

e_amen

feli_es

re_uír

prono_bre

e_caparse

fra_ión

_uso

i_vadir

e_coba

patina_o

_umildad

co_pasivo

e_citar

_eso

_impar

i_ventario

e_cribir

_uímica

ma_onesa

co_pás

e_hibir

ré_ord

mari_uana

co_vertir

e_currir

respira_ión

_oveja

co_binar

e_marido

trá_ea

_ovillo

co_vidar

e_fuerzo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

o-ó

fara_n

f-F

_átima

e-é

f_

f-F

_ebrero

a-á

fr_gil

f-F

_ontibre

i-í

fre_r

l-L

_unes

i-í

p_nza

a-A

_bril

i-í

pirater_a

p-P

_ontevedra

o-ó

pluvi_metro

p-P

_ulmonía

o-ó

p_lvo

a-A

_rturo

o-ó

p_lvora

r-R

_edil

o-ó

porr_n

s-S

_antiago

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info