Bosque


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

_osque

ver_enza

pla_a

_azón

_ago

fu_itivo

punti_a

glo_ia

_orde

_rave

crema_era

go_a

_aler

lon_evo

ra_o

g_ito

_aliente

labrie_o

se_o

go_o

_ola

aborda_e

semi_a

_ata

_obo

a_enda

_ayo

ma_ón

_ela

vira_e

servi_eta

co_al

_icicleta

ali_erar

si_a

_ama

_entana

alucina_e

sombri_a

ocu_ir

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

brus_o

co_bir

co_versar

e_clavo

_abra

_ebra

tro_peta

e_aminador

_entavo

_ilustrativo

co_pasivo

e_cuchar

e_ilibrista

_ervir

costu_bre

e_cuadra

bra_o

_olivo

cu_bre

e_perimento

ajedre_

_izo

e_blema

e_cribano

va_illa

_ayamos

i_posible

e_citar

die_

_echaban

incu_bir

e_clamar

feli_

_agamos

mi_bre

e_colta

_asa

_echabas

E_rique

e_cusar

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

u-ú

br_to

g-G

_ustavo

o-ó

c_bre

l-L

_adrillo

i-í

cuatris_laba

m-M

_allorca

i-í

l_bre

m-M

_antilla

a-á

miser_ble

a-A

_rturo

i-í

monos_laba

m-M

_oncayo

a-á

moz_rabe

m-M

_uelle

e-é

ni_ve

h-H

_ombre

a-á

obst_culo

m-M

_iguela

i-í

obstru_r

h-H

_ija 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info