Bicicleta


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

__icicleta

pota__e

__ate

te__aza

__entana

prote__er

fa__o

te__eno

__esar

__énero

Vizca__a

to__e

__er

reco__er

Ga__ur

ba__aca

__erdad

refri__erar

Go__a

En__ique

__autismo

relo__ería

hebi__a

zo__a

__erdura

resur__ir

__anto

abejo__o

__asura

roda__e

maneci__a

al__ededor

__estido

ru__ir

__ena

ama__ar

__arro

salva__e

horni__o

son__isa

 

 

 

 

k – qu – z – c

h – nada

m – n

s – x

ve__

__echamos

calu__nia

e__pontáneo

vi__io

__aciendo

i__necesario

e__poner

vo__

__aciéndote

colu__na

e__quivar

abra__ar

__a verte

co__natural

e__presar

ad__irir

__a dicho

e__noblecer

e__téreo

__ompañerismo

__a veces

co__notar

e__tiércol

al__iler

__ago reír

e__negrecer

e__traviar

al__ar

__a llovido

co__nivencia

e__trado

balan__a

__a pie

hi__no

e__tractor

bo__erón

__arías

inde__ne

e__trangular


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(o – ó) 

front__n 

(A – a)

__gosto

(e – é)

Jos__

(C – c)

__ésar

(u – ú)

J__car

(C – c)

__órdoba

(e – é)

laur__l

(M – m)

__artes

(i – í)

l__nea

(C – c)

__risto

(a – á) 

M__laga

(D – d)

__o

(i – í)

maniqu__

(G – g)

__ibraltar

(e – é)

mant__l

(A – a)

__ndrés

(e – é)

d__cimo

(E – e)

__xtremadura

(a – á) 

m__rmol

(F – f)

__a

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info