Besar


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

_esar

evan_elio

su_o

oliva_

_er

_oroba

tomi_o

paja_aco

_erdad

_uvenil

torti_a

escu_ir

_autismo

traba_o

ventani_a

pe_eza

_erdura

boti_o

senci_o

pe_la

_asura

ba_ar

_egua

fe_ocarril

_estido

cerra_ería

bolsi_o

pilla_

_ictoria

co_er

_eso

piza_a

_andeja

conser_ería

a_í

place_

_iento

corre_ir

_ogur

po_a

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

_orra

_aventura

co_probar

de_bordar

_ebada

_avión

ala_bre

de_pabilar

cerve_a

_acíamos

i_perativo

e_igente

_lavar

_echan

i_cisivo

e_cocer

llovi_na

_acer

e_bellecer

e_pedición

rebe_a

_echarán

alu_brado

e_cayolar

bo_ina

_abía

a_parar

e_plorar

ven_er

_echaré

a_fibio

e_plosivo

ban_eta

_uracán

á_fora

e_cacharrado

altavo_

_aéreo

ba_ba

e_presión

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

i-í

distribu_r

g-G

_uadalquivir

a-á

f_bula

m-M

_alvado

o-ó

gavi_ta

m-M

_aribel

i-í

jabal_

s-S

_ilvestre

e-é

nov_la

s-S

_ilvia

a-á

p_rvulo

v-V

_alencia

i-í

vac_o

a-A

_bril

u-ú

verd_go

a-A

_dán

i-í

v_ctima

a-A

_djetivo

i-í

v_deo

a-A

_gosto

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info