Bella


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

__ella

__erra

costi__a

ca__a

__entilador

ele__ante

ra__ajo

ca__amelo

__estia

__itarra

cuchi__o

cata__o

__ender

__usano

cue__o

ce__eza

__igote

cone__o

desa__unar

ce__illa

__einte

ho__era

ensaladi__a

chapa__ón

__oda

inteli__ente

ensa__ar

cho__o

__aso

__abón

estre__a

__ezar

__olsa

__arro

ho__o

ciga__o

__onito

__irafa

in__ección

__esta

 

 

 

 

k–qu– z – c – d

h – nada

m – n

s – x

man__ana

__ablador

pi__pón

e__casez

pa__es

__avisar

e__vase

e__calador

par__e

des__inchar

colu__pio

e__primir

peon__a

__obligar

e__venenar

e__calón

__icos

__abitante

e__viar

e__portación

po__o

__avería

e__vidia

e__calera

__eso

__acha

ca__pana

e__caso

dis__o

__ave

ho__bre

e__plicación

__ienes

__allar

i__portante

e__cobazo

__oche

__elicóptero

i__pregnar

e__istencia


Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos 

Mayúsculas

(a – á) 

arom__tico

(D – d)

__ibujo

(i – í)

rept__l

(M – m)

__aría

(i – í)

as__

(E – e)

__bro

(a – á)

Atl__ntico

(F – f)

__ábrica

(u – ú)

at__n

(C – c)

__haleco

(a – á) 

autom__tico

(G – g)

__allina

(a – á) 

b__ilan

(A – a)

__lmería

(a – á) 

b__rbaro

(G – g)

__orrión

(a – á) 

Barrab__s

(G – g)

__rillo

(e – é)

Bartolom__

(J – j)

__esús

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info