Barba


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

bar__a

con__unto

bo__o

__odilla

__iajar

deba__o

__ema

ate__izar

__arco

desa__e

bombi__a

baila__

__arriga

despe__ar

bote__a

ba__ato

__estir

empu__ar

apo__ar

ba__a

__astón

espe__o

came__o

ba__er

__erja

__alleta

carti__a

ba__ullo

__ata

__oven

a__untamiento

bibe__ón

__erde

__ana

colmi__o

cacha__o

be__é

__úbilo

cosqui__as

cacho__o

 

 

 

 

 

 

 

 

k – qu – z – c

h – nada

m – n

s – x

__iervo

__ogar

ca__po

e__aminar

__ince

__aquella

e__vejecer

e__tantería

__uaderno

__aquí

co__ba

e__torbar

esfuer__o

__ígado

co__vento

e__tampa

regali__

__arrasar

tra__poso

e__pecial

feli__es

__erida

co__vidar

e__plosión

feli__itar

__arremeter

cu__pleaños

e__coger

lápi__

__aullar

e__pezar

se__to

lí__ido

__ada

ti__bre

e__cabullir

ma__eta

__avenida

te__blar

e__tenso

 Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(o – ó)

acentuaci__n

(A – a)

__rdilla

(o – ó)

acorde__n

(B – b)

__ar

(u – ú)

ac__stico

(B – b)

__urgos

(a – á)

adem__s

(B – b)

__arrio

(o – ó)

val__r

(P – p)

__ontevedra

(a – á) 

__guila

(B – b)

__atalla

(a – á) 

__lamo

(B – b)

__ailén

(a – á) 

__lbum

(H – h)

__uesca

(o – ó)

algod__n

(C – c)

__ataluña

(u – ú)

alg__n

(B – b)

__orracho

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info