Avestruz


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

a__estruz

alme__a

a__á

amo__

__anco

ci__eña

antea__er

a__odillar

__iejo

cone__o

a__untamiento

a__oz

__iajar

__ana

ventani__a

ba__ullo

__asura

__ía

bolsi__o

ca__a

__igote

__sano

ensa__ar

ate__izar

__entilador

ho__era

bote__a

ce__illa

__onito

__arro

jo__a

cacha__o

__osque

__uego

ma__or

flo__es

__agón

pin__ino

carti__a

cata__o

 

 

 

 

c – z – qu

h – nada

m – n

s – x

cal__ado

__acha

ca__pana

e__aminar

__eja

__allar

e__fermería

e__coba

lí__ido

__alcantarilla

bo__bero

e__cultor

__umo

__almorzar

e__furecer

e__plosión

__iervo

__ ermana

e__vasador

e__quí

__uaderno

__anzuelo

ca__biar

e__tablo

peon__a

__igo

e__vejecer

se__to

po__o

__ogar

colu__pio

e__tantería

__ince

__aquí

lá__para

e__torbar

tan__e

__arreglar

e__vidia

apro__imar

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

 Acentos

Mayúsculas

 

 i-í

alegr__a

E-e

 __bro

 a-á

confi__nza

B-b

 __ar

 u-ú

prof_nda

C-c

 __hile

 e-é

tambi__n

B-b

 __atalla

 a-á

fidelid__d

C-c

 __aballo

 o-ó

coraz__n

J-j

 __orge

 o-ó

r__stro

D-d

 __ibujo

 o-ó

past__r

M-m

 __illán

 a-á

p__gina

R-r

 __oberto

 o-ó

confesi__n

T-t

 __oalla

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info