Apetecible


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

apeteci_le

ima_en

Arnedi_o

_omper

suscri_ir

maquilla_e

fa_a

a_ojo

arma_le

mar_en

_ate

_osquilla

astrona_e

mensa_e

fa_o

a_imar

aumentati_o

ori_en

Vizca_a

_umor

_isílaba

olea_e

Ga_ur

se_ar

_lando

paisa_e

Go_a

sie_a

diecinue_e

_eografía

hebi_a

soco_o

_lusa

pluma_e

maneci_a

_egla

diminuti_o

pota_e

hu_ó

te_aza

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

Badajo_

_atrever

e_pacar

e_cozor

boti_ín

_acerme

e_viudar

e_quiar

bra_alete

_echarás

e_patar

e_cluir

_uriosidad

_aciendo

e_pleado

e_cenario

cru_

_albergue

é_fasis

e_cobilla

_ieto

alco_ol

e_bustero

e_cremento

porta_o

Al_ama

e_vasado

e_combro

ata_e

_almacén

e_palmar

e_cusa

madure_

almo_ada

e_voltorio

e_crúpulo

_incena

_amará

ga_ba

e_hibir

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

u-ú

autob_s

b-B

_ernabé

a-á

b_sico

b-B

_isiesto

o-ó

balc_n

b-B

_lanco

i-í

perej_l

p-P

_urgatorio

a-á

_mbar

b-B

_las

a-á

hum_no

c-C

_ádiz

a-á

acu_tico

b-B

_ogotá

o-ó

hur_n

n-N

_ave

u-ú

_til

c-C

_astellón

i-í

veh_culo

m-M

_ayo

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info