Agradable


Nombre____________________________Curso:____Fecha:________

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

g – j

ll – y

rr – r

agrada__le

co__er

Monca__o

a__ullo

centa__o

corre__ir

bi__ete

son__ojar

chi__o

relo__ería

le__enda

en__ollar

o_stáculo

mar_en

__ate

zu__ón

atra__esar

__eógrafo

bocadi__o

en__aizar

a__entura

cru__ir

cuarti__a

pá__oco

__alcón

brú__ula

__ugoslavia

en__edar

__alonmano

__énero

va__e

escu__idor

__iña

le__os

sa__a

te__emoto

__oca

e__ército

pepini__o

is__aelita

 

 

 

 

z – qu – k – c

h – nada

m – n

s – x

andalu__

__abía dicho

eje__plo

e__calador

antif__

__acíamos

e__vasado

e__cepto

__ésped

__echarán

i__feliz

e__citar

__asa

__a medias

lo__briz

e__cayola

nari__

__a comido

tra__vía

e__igente

__olegio

__a subir

e__pleado

e__cocer

abra__ar

__eptágono

i__validar

e__pedición

ad__irir

__azúcar

tra__pa

e__colta

King-__ong

alco__ol

alu__brado

e__condite

man__ano

__abichuela

co__vocar

e__plorar

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(o – ó)

acorde__n

(C – c)

__órdoba

(a – á)

__man

(C – c)

__astilla

(a – á)

adem__s

(V – v)

__erbo

(i – í)

as__

(V – v)

__oluntad

(i – í)

cas__

(R – r)

__edentor

(o – ó)

carac__l

(P – p)

__rimavera

(i – í)

agr__cola

(J – j)

__esucristo

(o – ó)

calentad__r

(O – o)

__octavio

(u – ú)

bet__n

(F – f)

__ebrero

(o – ó)

rel__j

(B – b)

__arbería

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info