Advertencia


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b-v-w

g-j-gu-gü

ll-y

r-rr

ad_ertencia

bode_a

vo_

_edondo

terri_le

folla_e

ani_a

de_ota

afecti_o

_ente

ca_ar

de_amar

afirmati_o

_eodesia

cón_uge

_epugnancia

agrada_le

pilla_e

cuarti_a

_esbalar

aguanie_e

_eógrafo

cuchi_a

de_etir

Ála_a

traba_o

cu_o

_evoltoso

ama_le

_eólogo

e_o

chu_o

andu_e

here_e

ye_é

zu_a

aperiti_o

_eológico

empo_ón

a_uga

 

 

 

 

c-z-qu-k

h-nada

m-n

s-x

bron_a

_atravesar

sucu_bir

e_quilar

ban_ete

bo_ina

va_piro

e_calofrío

antifa_

_echarás

dese_bocar

é_tasis

al_iler

_abía

eje_plo

e_camoso

al_ar

_echar

i_finito

e_cándalo

bo_erón

_ago

e_bobar

e_pulsión

balan_a

a_orro

e_borrachar

e_caparate

bo_illa

_alabar

e_budo

e_ageración

co_

_úmero

e_furruñar

e_capulario

_edar

_albañil

e_butido

e_cesivo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.

Acentos

 

Mayúsculas

 

i-í

recib_r

a-A

_nabel

i-í

s_laba

c-C

_áliz

i-í

sobr_no

a-A

_ragón

a-á

subterr_neo

s-S

_eptiembre

i-í

sub_r

b-B

_altasar

a-á

_rabe

b-B

_araja

i-í

advert_r

g-G

_uadalajara

i-í

tris_laba

b-B

_arbería

a-á

acab_r

b-B

_arcelona

o-ó

bill_n

b-B

_autista

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info