Adversario


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad. 

b – v

j – g – gu – gü

y – i – í – ll – Y – I

rr – r

ad__ersario

alme__a

a__á

Ando__a

a__rir

ci__eña

antea__er

amo__r

afirmati__o

a__ente

Vizca__a

mal__otar

su__ir

aluniza__e

asti__a

son__isa

__illanía

homo__éneo

co__ar

banca__ota

__uque

foto__énico

pa__aso

__abiar

ca__er

lin__ística

mu__

mata__atas

esta__ilidad

olea__inoso

arru__ar

ba__oco

graní__oro

paisa__ista

Ba__eu

__ebelión

nausea__undo

morfolo__ía

pe__izcar

mazmo__a

 

 

 

 

  

 

 

 

cc – c – z – qu – k 

h – nada

m – n

s – x

cal__ado

__abitante

ca__pana

e__aminar

__eja

__abanico

e__fermería

e__coba

codorni__

__a correr

ca__pesino

e__calón

actri__

__abía salido

co__vertir

e__cavar

distra__ión

__ierbajo

a__nistía

e__capar

evolu__ión

__orfandad

co__nivencia

e__acto

bún__er

__uella

e__bargo

e__caparate

mez__ita

__arrabal

i__verosímil

e__terminar

velocida__

__idraúlico

colu__pio

e__cabullirse

__ímica

__iperespacio

ni__bo

e__caño

 Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(o – ó)

acentuaci__n

(E – e)

__bro

(i – í)

ba__lan

(B – b)

__ ar 

(i – í)

an__s

(B – b)

__arcelona

(e – é)

caf__

(M – m)

__artes

(u – ú)

ba__l

(V – v)

__erano

(e – é)

bi__n

(E – e)

__nrique

(a – á)

big__mia

(B – b)

__ritánico

(i – í)

l__citamente

(A – a)

__lberto

(i – í)

atribu__r

(H – h)

__exágono

(a – á)

cambi__is

(Z – z)

__urbarán

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info