Adverbio


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

y – ll –

rr – r

ad__erbio

abe__a

a__í

aga__ar

a__rigo

anti__edad

a__er

ama__illo

afecti__o

a__enda

Go__a

al__ededor

agrada__le

cora__e

ani__a

son__ojar

__illano

anal__ésico

pae__a

para__ayos

__ulto

len__eta

Le__

__ebelde

sa__er

cuadra__ésimo

ca__ar

semi__ecta

ama__ilidad

prodi__ioso

arro__ar

go__ón

carní__oro

pasa__e

atra__ente

__ebosar

medita__undo

ontolo__ía

pe__izco

__ecoveco

 

 

 

 

 

 

 

 

k – qu – z–c-d

h – nada

m – n

s – x

cabe__a

__abitación

aco__pañar

apro__imar

__ebolla

__abuela

e__fermedad

e__carbar

antifa__

__a subir

eje__plo

e__casez

pare__

__abía dicho

co__vivir

e__aminador

destru__ión

__ierbabuena

alu__no

e__caleno

evalua__ión

__oquedad

co__natural

e__actitud

par__ing

__uelga

a__bulatorio

e__cándalo

__ijada

__abastecer

i__variable

e__perimentar

puberta__

__idroavión

cara__bola

e__cabroso

__iebra

__ipermercado

e__boscada

e__candinavo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(a – á)

f__cilmente

(A – a)

__lberti

(i – í)

constru__r

(D – d)

__ióxido

(a – á)

estudi__is

(H – h)

__omero

(e – é)

virr__y

(V – v)

__ocación

(i – í)

S__xto

(A – a)

__rgel

(u – ú)

b__scalo

(D – d)

__anubio

(i – í)

bater__a

(T – t)

__áblex

(i – í)

varon__l

(E – e)

__steban

(a – á)

Su__rez

(V – v)

__atio

(i – í)

Bulgar__a

(T – t)

__óxico

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL.  www.aplicaciones.info