Abrir


Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

g – j

ll – y

rr – r

a__rir

a__ente

Vizca__a

ba__aca

ad__ertir

aluniza__e

asti__a

mal__otar

afirmati__o

esco__er

To__ota

a__epentirse

ama__le

diri__ir

b__ota

bo__ón

cue__a

cerra__ería

tra__ecto

son__isa

su__ir

Vir__en

__ugo

en__oscar

o__struir

__eólogo

ave__ana

zu__a

atre__er

conser__e

cuchi__a

en__abiar

a__ión

azule__o

pa__aso

pá__afo

__andido

e__ército

hu__ó

en__iquecer

 

 

 

 

 

 

 

 

z – qu – k –c

h – nada

m – n

s – x

__alle

__acer

ca__pesino

e__calón

aprendi__

__a correr

co__vertido

e__cavar

codorni__

__abía salido

dese__bocar

e__calerilla

__eso

__aciendo

e__butido

e__cavadora

__ocina

__echarás

e__furruñar

e__clamar

maí__

__a menudo

i__finitivo

e__clusivo

__aracol

__a dicho

me__brillo

e__cobazo

al__ar

__a nadar

i__vento

e__istencia

al__iler

__ectogramo

e__palmar

e__colar

__ilogramo

__azafrán

i__vencible

e__plicación

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(o – ó)

acentuaci__n

(B – b)

__arcelona

(a – á)

b_-ilan

(M – m)

__artes

(i – í)

an__s

(C – c)

__ádiz

(e – é)

caf__

(C – c)

__antabria

(a – á)

carnav__l

(P – p)

__rovincia

(i – í)

cand__l

(V – v)

__asco

(a – á)

__guila

(S – s)

__ alvador

(a – á)

cabalg__r

(V – v)

__erano

(o – ó)

bot__n

(F – f)

__a

(e – é)

bist__c

(C – c)

__risto

 

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú|

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUELhttp://www.aplicaciones.info