Abecedario

 

Nombre_____________________________Curso:____Fecha:_______

Escribe sobre el guión una de las letras subrayadas de cada columna.

Ejemplo: (b – v) ca__eza, escribe cabeza; Na__idad, escribe Navidad.

b – v

j – g – gu – gü

ll – y

rr – r

a__ecedario

abe__a

a__á

aga__ar

__isita

alme__a

__o

ama__illo

al__aricoque

an__ina

ani__o

amo__

ar__usto

anti__edad

antea__er

Ando__a

a__anzar

dibu__ar

calzonci__o

a__cilla

a__estruz

ca__a

atrope__ar

a__astrar

__aba

ci__eña

a__er

__ubio

__ino

co__ín

chi__ar

a__odillar

__anco

co__o

ba__ena

__osa

__iejo

hala__o

ba__eta

a__oz

 

 

 

 

 

 

 

 

k – qu – z – c

h – nada

m – n

s – x

adivinan__a

__abanico

aco__pañar

apro__imar

__inientos

__ucha

alfo__bra

e__carbar

cal__ado

__adivinar

i__visible

e__coba

__asa

a__orrar

Ba__bi

e__tranjero

ca__ador

__alcantarilla

i__vernal

e__cultor

__ebo

__alfabeto

bo__ba

e__culpir

__ipizape

__orrible

bo__bero

e__plorador

__eja

__altillo

i__vasión

e__quí

__eleste

__ondo

ca__biar

e__quina

chi__illo

__anzuelo

e__volver

e__tablo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izquierda.

Acentos

Mayúsculas

(o – ó)

acentuaci__n

(A – a)

__rdilla

(o – ó)

acorde__n

(B – b)

__ar

(u – ú)

ac__stico

(B – b)

__arbi

(a – á)

adem__s

(B – b)

__arrio

(o – ó)

val__r

(P – p)

__ontevedra

(a – á) 

__guila

(B – b)

__atalla

(a – á) 

__lamo

(B – b)

__ail

(a – á) 

__lbum

(L – l)

__érida

(o – ó)

algod__n

(C – c)

__ataluña

(u – ú)

alg__n

(B – b)

__orracho

 | Aplicaciones didácticasOrtografía | Menú |

®Arturo Ramo García.-Registro de Propiedad Intelectual de Teruel nº 141, de 29-IX-1999
Plaza Playa de Aro, 3, 1º DO 44002-TERUEL. www.aplicaciones.info